עמותה להענקת מלגות בחסות איל עופר

ההרשמה נסגרה

עמותה להענקת מלגות בחסות איל עופר

(בהשראת פעילותם של הוריו סמי ואביבה עופר)


ההרשמה לשנת תשפ"ב נסגרה ב-1.8.2021

מלגות עבור תואר ראשון – תחילת לימודיים תוך שנתיים מהשחרור, שרות מלא של לוחם, השתתפות בועדה (תאריך טרם נקבע)

מלגות עבור תואר שני – תחילת לימודים תוך שנתיים מסיום התואר הראשון, הצטיינות בתואר הראשון, השתתפות בועדה.

יש לשלוח את הטפסים עד ל-31.7.2021. 

פרטי קשר לשאלות:
נעמי אבינר
054-6622086
דואר אלקטרוני: [email protected]
כתובת העמותה לשליחת מסמכים: ת.ד. 1049, הוד השרון 4511001

אם ברצונך להגיש מועמדות למלגות בחסות איל עופר, אנא קרא את התקנון ובדוק את הקריטריונים לקבלה.

תקנון המלגה

טופס בקשה למלגה לתואר ראשון

טופס בקשה לתואר שני

טופס בקשה חריגה למלגה