מלגות העטלף

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022 נפתחה

ההרשמה תיסגר ב-10.10.2021 

כבכל שנה, העמותה מעניקה מלגות ללימודים אקדמאיים. להלן תנאי הזכאות להגשת המלגה. ככל והנכם נמצאים זכאים,  אנא הגישו הבקשה בהקדם. 

זכאות להגשת בקשה למלגה:

 1. לוחמי ש/ 13 ואחים/יות שכולים אשר לא קיבלו מלגה מהקרן של משפחת עופר.
 2. לוחם צוות תצפיות אשר השלים שלוש שנות שירות מלאות (מתוכן שנתיים לפחות בשייטת 13).
 3. חיילים/קצינים תומכי לחימה ששירתו בשייטת 13 והינם חברי עמותה.
 4. זכאים המקבלים מלגה וזקוקים להשלמה בשל לימודים ארוכים יותר ולא קיבלו השלמה זו מהקרן של משפחת עופר.


תנאים מצטברים לזכאות למלגה:

 1. עמידה בתנאי הזכאות להגשת בקשה למלגה.
 2. חבר/ת עמותת העטלף.
 3. אי זכאות למלגה מקבילה מהקרן של משפחת עופר.
 4. הגשת כל הטפסים כמפורט וכנדרש בתקנון להלן טרם גמר מועד ההרשמה.
 5. התייצבות בפני ועדת המלגה.
 6. המצאת חשבונית/דרישת תשלום על שכ"ל ממוסד אקדמי (כהגדרתו בתקנון אשר יפורסם בהמשך).
 7. התנדבות במסגרת אחת מתוכניות עמותת העטלף, סיוע בתפקיד לוגיסטי במסגרת העמותה או לחליפין מקום התנדבות שאושר ע"י וועדת מלגות.
 8. 120 שעות התנדבות שנתיות לשנת מלגה.
 9. לימודים בישראל לשנת הלימודים הקרובה.

להלן הטפסים שיש להגיש:

 1. טופס הגשת מלגה מטעם עמותת העטלף לשנת תשפ"ב (נא להקפיד למלא את כל הסעיפים בקובץ ולשלוח כקובץ WORD)- להורדת הטופס לחץ כאן.
 2. נא לצרף טופס אישור לימודים מטעם המוסד אליו נרשמתם.
 3. נא לצרף טופס גובה שכר לימוד מטעם המוסד אליו נרשמתם.

 • בקשה שלא תוגש במלואה לא תיכנס לועדת המלגות הקרובה. 
 • הטפסים מטעם מוסד הלימודים צריכים להיות מעודכנים.
 • ההרשמה למלגה תיסגר בתאריך ה-10/10/2021 ולא תינתן אפשרות להגשה מאוחרת יותר.
 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות להחליט מי זכאי למלגה על פי התקנון.
 • קבלת המלגה מותנית בהופעה בפני וועדת המלגות במועד שייקבע בסמוך לפתיחת שנת הלימודים 2021-2022.
 • המלגה מותנת בהתנדבות של 120 שעות התנדבות במסגרות בהן העמותה תומכת.
 • המלגה היא בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי. במידה וישנם סטודנטים המשלמים פחות משכ"ל אוניברסיטאי, הם יקבלו אך ורק את הסכום ללימודיהם.


את הטפסים יש לשלוח לשפרה עצמון למייל [email protected] 


לפרטים נוספים יש לפנות לענת רבאו ברקין, מנהלת מצפן, בנייד 052-8910869 או באימייל [email protected]


בהצלחה לכולם !


תקנון המלגות יפורסם ויעלה לאתר בקרוב