ניוזלטרים לשנת 2019:

אוקטובר: https://mailchi.mp/285b4b15a52b/82e9pedotu-831317

ספטמבר: https://mailchi.mp/04dc7eb5aea0/82e9pedotu-816713

אוגוסט: https://mailchi.mp/a56e52f8a189/82e9pedotu-803881 

יולי: https://mailchi.mp/f6ad0d9d7ff3/82e9pedotu-785961

יוני: https://mailchi.mp/955908c8cc86/82e9pedotu-769521

מאי: https://mailchi.mp/d736190a9d80/82e9pedotu-751925

אפריל: https://mailchi.mp/455c45b43a96/82e9pedotu-724877

מרץ: https://mailchi.mp/1c78ac85a25e/82e9pedotu-707345

פברואר : https://mailchi.mp/09ae01e05a98/82e9pedotu-684225

ינואר: https://mailchi.mp/09ae01e05a98/82e9pedotu-684225