ניוזלטר

ניוזלטרים לשנת 2020:

יוני, פעילות חודש מאי: https://mailchi.mp/472096735307/82e9pedotu-1381750

  מאי, חזרה טובה לשיגרה: https://mailchi.mp/aecf3d81eb64/82e9pedotu-1378366

אפריל פסח:https://mailchi.mp/9a76fa69462e/82e9pedotu-1316554

מרץ:https://mailchi.mp/bfb63f65ddce/82e9pedotu-1305841

פברואר:https://mailchi.mp/9edba98216e9/82e9pedotu-1287125

ינואר:https://mailchi.mp/7936ca1defd7/2019

ניוזלטרים לשנת 2019:

דצמבר: https://mailchi.mp/a05dc7a78e62/82e9pedotu-1235777

נובמבר: https://mailchi.mp/e26ffa60b5be/82e9pedotu-850897

אוקטובר: https://mailchi.mp/285b4b15a52b/82e9pedotu-831317

ספטמבר: https://mailchi.mp/04dc7eb5aea0/82e9pedotu-816713

אוגוסט: https://mailchi.mp/a56e52f8a189/82e9pedotu-803881 

יולי: https://mailchi.mp/f6ad0d9d7ff3/82e9pedotu-785961

יוני: https://mailchi.mp/955908c8cc86/82e9pedotu-769521

מאי: https://mailchi.mp/d736190a9d80/82e9pedotu-751925

אפריל: https://mailchi.mp/455c45b43a96/82e9pedotu-724877

מרץ: https://mailchi.mp/1c78ac85a25e/82e9pedotu-707345

פברואר : https://mailchi.mp/09ae01e05a98/82e9pedotu-684225

ינואר: https://mailchi.mp/09ae01e05a98/82e9pedotu-684225