אסיפה כללית 03.11.2019

הודעה על אסיפה כללית לחברי עמותת העטלף

ביום 03 לנובמבר 2019 ה' בחשוון תש"פ בשעה 18:00 תיערך אסיפה כללית במשרדי עמותת העטלף בכפר הנוער הדסה נעורים, בית ינאי.
בהתאם לתקנון העמותה, במידה ולא יהיה מניין כנדרש בתקנון במועד האסיפה כאמור לעיל, תידחה האסיפה במחצית השעה ותתקיים בשעה 18:30 בכל מספר של משתתפים.

על סדר היום של האסיפה:
1. הצגת פעילות העמותה בשנה החולפת
2. המלצת ועדת ביקורת על הדוחות הכספיים
3. אישור הדו"חות הכספיים ל-2018
4. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2018

לקריאת טיוטת הדו"ח הכספי לחצו כאן
כל המעוניין בקבלת הדו"ח המילולי בבקשה לשלוח מייל למנכ"ל העמותה בכתובת [email protected] וטיוטת הדו"ח המילולי תישלח אליו מיידית במייל.

בשם ועד העמותה,
רני גיל, מנכ"ל