מעלה גדי (שפי)

לזכרו של אל"מ גדי שפי מפקד השייטת 1976-1978

חנוכת פארק לזכרו של אל"מ גדי שפי
חברים, ידידי משפחה ומוקירי זכרו של גדי שפי מוזמנים לטקס חנוכת פארק על שמו – "מעלה גדי (שפי)". שפי שימש כמש"ט 13 בין השנים 1976-1978.

הטקס יתקיים ב-25 לאוקטובר, יום שישי, בשעה 10:00.

שילוט למקום הטקס יהיה מהכניסה למושב עופר וכן ניתן להשתמש בוייז: https://waze.com/ul/hsvbces5ye

הפארק "מעלה גדי (שפי)" צופה לבסיס השייטת ובו שלט הנצחה ופינות ישיבה. הפארק נבנה ע"י קק"ל, ביוזמתה ובתרומתה של משפחתו של גדי שפי ובעזרת חבריו. כולכם מוזמנים.