מחודש יוני 2015, מועדי אזכרות ואירועי הנצחה נמצאים ביומן פעילות העמותהראו כאן