עמותת העטלף (ע"ר) הינה הארגון הרשמי של בוגרי שייטת 13

חזון העטלף: מהובלה צבאית למנהיגות אזרחית

העטלף היא עמותת בוגרי שייטת 13 שייעודה לקיים קהילת חברים פעילה ותומכת ולסייע לחבריה

להשתלב, להוביל ולתרום בחברה בישראל ברוח ערכי השייטת.

שורשינו נעוצים ביחידה המובחרת והייחודית, שמתאפיינת בערכי הרעות והדבקות במשימה. 

העמותה הינה מוסד ללא כוונת רווח והיא פועלת בתחומים הבאים:

                                                                           1. קהילת העטלף - הבוגרים

                                                                           2. החברה הישראלית

                                                                           3. היחידה - בסיס שייטת 13

עמותת העטלף הוקמה בשנת 1984 ע"י וותיקי היחידה במטרה לשמר את האיכויות האנושיות המיוחדות של בוגרי היחידה 

ולהמשיך לפעול למענם ולמען החברה הישראלית. מאז הלכה העמותה והתפתחה בהתאם למציאות המשתנה ולצו השעה. 

בשנים האחרונות רוב הפרויקטים של העטלף מייצגים עשייה של בוגרי היחידה למען החברה הישראלית, בעיקר בתחום סיוע 

לנפגעי פוסט טראומה מכלל מערכת הביטחון ולנוער בסיכון, על ידי חיבור אישי ואנושי.