סדנת משתחררים לתומכ"ל

בכל שנה מקיימת העמותה ארבעה סדנאות שחרור לכל תומכי הלחימה ביחידה בשיתוף עם עמותת מונמטום למשתחרר. הסדנה מתקיימת אחת לרבעון ונמשכת יומיים מלאים. במהלך הסדנה נערכות הרצאות, סדנאות ופאנלים מגוונים, אשר מכילים תכנים אינפורמטיביים, דוגמת חובות וזכויות אזרח, התנהלות כלכלית, נטוורקינג ועוד; ותכנים "רכים יותר" המתעסקים בעיבוד השירות הצבאי, במטרות לעתיד ובערכים מובילים. מטרת הסדנה להכין את המשוחררים הטריים למעבר משירות צבאי משמעותי לאזרחות משמעותית.