תמיכה בחיילי הבסיס

פעמים בשנה: בראש השנה ובפסח, עמותת העטלף בשיתוף עם היחידה עוזרים בתוים לחג לאוכלוסייה הנזקקת בבסיס.