הזמנה לאסיפה כללית

ע.ר. 58005752-9

11 באוקטובר 2020

לכבוד

חברי וחברות עמותת העטלף

שלום רב,

הנדון: זימון לאסיפה כללית רגילה והודעה על סדר יום לאסיפה כללית שנקבעה ליום 21.10.2020 בשעה 17:00

הנני מתכבד להזמין אתכם חברי עמותת העטלף, לאסיפה כללית רגילה אשר תתקיים באופן

מקוון ב ZOOM, ביום  21/10/2020 בשעה 17:00.

ככל שלא יהיה קוורום על פי תקנון העמותה בשעה 17:00, האסיפה תידחה ב-30 דקות לשעה 17:30 ותתקיים בכל קוורום שיהיה נוכח באותה עת. 

על סדר היום:

  1. אישור דו"חות כספיים של העמותה ליום 31.12.2019 ואישור דו"ח מילולי לשנת 2019.
  1. אישור האסיפה למינוי רני יוספי כחבר ויו"ר וועדת הביקורת ודותן משה כחבר בוועדת הביקורת.
  1. אישור מינוי רואי החשבון ממשרד PWC קסלמן וקסלמן כרואי החשבון של העמותה.

 

קישור לאסיפה ב ZOOM –

https://us02web.zoom.us/j/87672345305

Meeting ID: 876 7234 5305

חברי/חברות עמותה המעוניינים לעיין בדו"חות לפני האסיפה, מוזמנים לפנות למר רני גיל, מנכ"ל העמותה [email protected]

בכבוד רב

טל שאול

יו"ר – עמותת העטלף