עדכון פרטי חבר

עמותת העטלף עוברת לניהול פרטי קהילת החברים בתוכנת הסיילספורס.

לעידכון פרטיך האישיים הכנס לקישור.