רשימת חברי הוועד המנהל בעמותה (נכון לחודש מרץ 2019):

יו"ר - דורון עמיר

אמיר הלוי

גיא פרג

מיכל הלוי

מיקי קני

סמדר ארבל

רם רוטברג

שמואל אליה

שמואל שרון

איילת קורקין

נועם שליט

טל גירון

עודד סלע - מזכיר

רני יוספי - וועדת ביקורת