ועד מנהל

רשימת חברי הוועד המנהל בעמותה :

יו"ר - עו"ד דורון עמיר

  1. עו"ד אמיר הלוי
  2. מיכל הלוי
  3. מיקי קני
  4. איילת קורקין

מזכיר - עודד סלע

יו"ר ועדת ביקורת - רני יוספי

חבר ועדת ביקורת - דותן משה

חבר ועדת ביקורת - אסף כרסנטי