מטרות העמותה

מטרות העמותה: 

1 .מיסוד מורשת השייטת והנחלתה לדורות הבאים. 

2 .הנצחת נופלי השייטת וחיזוק הקשר עם בני משפחותיהם. 

3 .עזרה, תמיכה ומתן סיוע לכל בוגרי היחידה בדרכם בחייהם האזרחיים. 

4 .סיוע ותמיכה במערך הלוחם - הן בשירות פעיל והן אחריו. 

5 .חיזוק הקשר בין מערך המילואים לפעילות היחידה כיום. הגברת המוטיבציה לשירות קרבי בקרב בני הנוער. 

6 .עזרה ותמיכה לקהילות שונות ותרומה כללית לחברה. 

7 .כל מטרה חוקית אחרת עליה יחליט הועד המנהל.