תרומה למשפחות שכולות

משפחות 84 נופלי שייטת 13 הן חלק בלתי נפרד ממשפחת השייטת. אלו חברינו שנפלו, ומשפחותיהם - אחינו ואחיותינו.

למענם, יזמנו פרויקט ייחודי אליו שותפים כל חברי הקהילה - "תמונה וזיכרון"

לתרומות:

1. בכרטיס אשראי - לחץ כאן

2.העברה בנקאית/שיק (יש לציין שהתרומה מיועדת לפרויקט זה) לחץ כאן