"עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל". יגאל אלון

עוצמתה של היחידה וחוסנם של אנשינו מושתת על ניסיון העבר, הידע והניסיון שנצבר מאז שהוקמה היחידה. הלמידה ממעשי חברינו לנשק היא שמביאה אותנו לכדי המצוינות האישית והיחידתית. 

העמותה פועלת באופן קבוע לשימור מורשת היחידה ואיסוף החומר הקיים בידי החברים והיחידה. אנו מבקשים לייצר מערכת יעילה של אחסון המידע והצגתו הראויה בפניכם לאורך זמן. 

בימים אלו, אנו עמלים על יצירת סיכום התקופה הראשונה להקמת היחידה- בין השנים 1945 ל-1955. לצורך כך רואיינו ותיקי היחידה ודבריהם מסוכמים כעת. בקרוב המאמר השלם.


אם המורשת היא בליבכם, וברצונכם לסייע לנו במשימה חשובה זו, נודה אם תצרו עימנו קשר לדוא"ל: [email protected]