בחרנו להקצות מקום לזכור את חברינו שאינם בין החיים, אך הם חלק בלתי נפרד ממשפחת שייטת 13 ועמותת העטלף.
בחלק זה תוכלו למצוא מידע אודות חברים שמשפחותיהם מצאו לנכון להנציחם באתר זה.
אנו מזמינים משפחות נוספות המעוניינות להנציח את יקיריהם- חברי העמותה- לפנות אלינו.

מורשת השייטת ועמותת העטלף שזורה באנשים המופלאים שמלווים אותה. נזכור אותם לעד.