רב-סמל עודד ניר ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו
בכ"ה באלול תשכ"ט , 8/9/1969

בן גילה ואסף
נולד בקיבוץ איילת השחר
בי"ז בניסן תש"ד , 10/4/1944
התגורר באיילת השחר
שרת בחיל הים
יחידה: קומנדו הימי
התגייס בנובמבר 1962
נפל בעת מילוי תפקידו
בכ"ה באלול תשכ"ט , 8/9/1969
מקום נפילה: מפרץ סואץ
באזור סיני ותעלת סואץ.